مطالب

ورزش های زمستانی

1 1 1 1 1
ورزش های زمستانی - 4.8 از 5 از 5 آرا
نویسنده: علی جزايری


بارش برف پاييزی در ادمونتون ياداور زمستانی طولانی و سرد است که شرايط ايده آل برای ورزش های زمستانی را به همراه دارد. ورزش های زمستانی در ذائقه کانادايی جايگاه ويژه ای دارند. در اين نوشته به بررسی مختصر اين ورزش ها و نحوه دسترسی آنها برای دانشجويان خواهيم پرداخت. ورزش هايی مانند اسکی، اسکيت و اسنوبورد علاوه بر جنبه فعاليت فيزيکی فعاليت های مفرح و شادی هستند.

 

 

اسکيت

شايد سهل الوصول ترين ورزش زمستانی در دانشگاه آلبرتا اسکيت باشد. برای اغلب ما ايرانيان ساکن ايران اسکيت هيچوقت به عنوان يک ورزش اصلی مطرح نبوده است حال آنکه در کانادا اسکيت اکثر والدين کودکان خود را از سنين نوجوانی به کلاس های اسکيت می فرستند و يکی از دلايل موفقيت کانادا در ورزش اول کانادا يعنی هاکی نيز آموزش گسترده اسکيت در بين کودکان است.

اسکيت در West Edmonton Mall

در بين اجتماع ايران های مقيم کانادا نيز اسکيت رواج فراوان دارد. علت اين امر علاوه بر جنبه های تفريحی و ورزشی، در دسترس بودن آن است. زمين ورزشی دانشگاه درست مثل بقيه ورزش ها (بسکتبال، واليبال، ...) در ساعات مشخصی که در سايت اعلام می شود[1]، برای دانشجوها به صورت رايگان و و برای غير دانشجوها با پرداخت هزينه ماهيانه در دسترس می باشد. برای استفاده از زمين بايد کفش اسکيت را با خود همراه داشته باشيد. برای تهيه کفش بهترين راه دنبال کردن حراج های فصلی مغازه های معروف مثل Sport Check، Canadian Tire، Walmart است. به علاوه از سايت kijiji و مغازه playitagainsports کفش های اسکيت دست دوم می توان يافت.

برای شروع اسکيت کلاسهای دانشگاه نقطه شروع خوبی است. اين کلاس ها در تمام سطوح در زمين اسکيت دانشگاه برگزار می شود. اگر اولين بار است که اسکيت می کنيد حتما ً از کلاه مخصوص استفاده کنيد. برای اسکيت علاوه بر زمين دانشگاه، می توان به زمين West Ed Mall يا درياچه های اطراف ادمنتون رفت.

 

اسکيت در West Edmonton Mall

اسکی

ورزش زمستانی پرطرفردار ديگر اسکی است و در کانادا از دوران کودکی آموزش داده می شود. اسکی انواع مختلفی دارد: اسکی در سراشيبی (downhill skiing) و اسکی در زمين مسطح (cross-country skiing). اسکی در سراشيبی شهرت بيشتری دارد و اسکی در زمين مسطح معمولا ً انرژی بيشتری می طلبد.

 

عکس راست: اسکی در سراشيبی، عکس چپ: اسکی در زمين مسطح[2]

در مقايسه با شهرهای ديگر کانادا ادمونتون روزهای آفتابی بيشتری دارد و بارش برف در آلبرتا به طور قابل ملاحظه ای کمتر از استانهای کبک و آنتاريو است. به خاطر اين موضوع در آلبرتا پيست های اسکی اغلب از برف مصنوعی نيز استفاده می کنند. به خاطر آب و هوای کم و بيش خشک در آلبرتا، دانه های برف چسبندگی کمتری دارند. نتيجتا ً اسکی بعد از بارش برف ساده تر از استان های ديگر است.

برای اسکی وسائل مورد نياز عبارتند از اسکی، کفش اسکی، چوب اسکی، کلاه اسکی، شلوار اسکی و عينک اسکی. اکثر پيست های اسکی اين وسائل (بجز دو مورد آخر) را در اختيار اسکی بازان قرار می دهند. در مراحل پيشرفته تر يا در صورت استفاده مکرر می توان وسائل اسکی را از همان منابع ذکر شده در مورد اسکيت خريداری کرد.

وسائل مورد نياز برای اسکی[3]

برای شروع يادگيری اسکی پيست های کوچک داخل شهر توصيه می شود. معرف ترين آنها  Snow Valley[4] است که در آن کلاس ها از دوره مبتدی تا پيشرفته ارائه می شود. کلاس های اسکی در روزهای مختلف هفته يا آخر هفته ارائه می شود و در کلاس های عمومی معمولا ً به ازای هر چهار تا پنج نفر يک مربی اختصاص داده می شود. کلاس های سه يا پنج جلسه ای برای شروع اسکی پيشنهاد می شود. با ثبت نام در کلاس اجازه اسکی در کل طول روزهای کلاس داده می شود که قبل و بعد از کلاس می توان به تمرين در پيست پرداخت. در Snow Valley روزهای خاصی از سال برای دانشجوها تخفيف ويژه اختصاص داده می شود. پارسال در روزهای جمعه ساعت 6 به بعد 50 در صد تخفيف به دانشجويان داده می شد و يکی از روزهای فوريه سال گذشته به عنوان شب اسکی دانشگاه اعلام شد که علاوه بر تخفيف 50 در صدی آموزش رايگان نيز ارائه شد. امسال Snow Valley از 11 نوامبر آغاز به کار می کند.

به غير از Snow Valley پيست های Sunridge ، Rabbit Hill و باشگاه اسکی ادمونتون[5] نيز در ادمنتون معروف هستند ولی به خاطر فاصله با دانشگاه و پيچيدگی پيست ها برای شروع توصيه نمی شوند. علاوه بر اين باشگاه های دانشجويی مثل باشگاه اسکی دانشگاه يا باشگاه Outdoors[6] به صورت مرتب به پيست های اسکی معروف آلبرتا سفر می کنند. در اين باشگاه ها جو صميمی و گرم در اين باشگاه ها برقرار است اما هزينه هر سفر اسکی می تواند تا دو برابر شرکت در کلاس های Snow Valley باشد.

اسنوبورد

ورزش اسنوبورد بسيار ورزش فعال و مفرحی است. فرق اصلی اسنوبورد با اسکی در اين است که در اسنوبورد تخته اسنوبورد عريض تر بوده و هر دو پا در يک تخته قرار می گيرد. با اسنوبورد علاوه بر سر خوردن روی و پايين آمدن از سراشيبی می توان حرکات پرشی و چرخشی انجام داد. يادگيری اسنوبورد به خاطر وصل بودن دو پا به يک تخته کمی مشکلتر از اسکی است و به عنوان گام دوم در آموزش اسکی توصيه می شود. در تقريبا ً تمام پيست های اسکی وسائل اسنوبورد نيز مانند اسکی ارائه می شود. همچنين کلاس های اسنوبورد نيز مثل کلاس های اسکی در Snow Valley برگزار می شود.

اسنوبورد[7]

در ايران به خاطر دوره کوتاه بارش برف و فاصله زياد پيست های اسکی از شهرهای بزرگ ورزش های زمستانی به اندازه کانادا رونق ندارد و با ورود به کانادا جای خالی اين ورزش ها در زندگی جامعه ايرانی ديده می شود. عليرغم اينکه يادگيری اين ورزش ها به نسبت ساده به نظر نمی رسد، بعد از چند جلسه تمرين در پيست اسکی کردن نيز مثل آب خوردن می شود. اما هميشه جانب احتياط را رعايت کنيد که مثل سال گذشته با چند تصادف و مصدوم اسکی در شب اسکی مواجه نشويد!

 

 [1] http://www.campusrec.ualberta.ca/recuse.cfm

[2] http://www.canada-photos.com/downhill-skiing-whistler-96-pictures.htm

http://outside.away.com/outside/bodywork/200602/cross-country-skiing-workouts-1.html

[3] http://tell.fll.purdue.edu/JapanProj/FLClipart/Verbs.html

[4] http://www.snowvalley.ca/

[5] www.edmontonskiclub.com

[6] http://www.outdoorsclub.ca/

[7] http://www.skischule-bkk.com/Snowboard_e.htm